Page content

Gelijkwaardige relaties

Gelijkwaardige relaties

Gelijkwaardige relaties geven elk van ons de ruimte te zijn wie we zijn.

Gelijkwaardigheid is de basis van iedere gezonde relatie. Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft een uniek, eigen pad naar haar unieke wensen en verlangens. Velen van ons leren (terwijl we opgroeien) om anderen tevreden te houden en om gepast gedrag te vertonen zodat anderen ons niet afwijzen. We hebben niet meteen door dat we, door ons aan te passen, onszelf en onze eigen behoeftes afwijzen. Dan is het lastig om gelijkwaardige relaties te creëren.

Jezelf afwijzen levert een innerlijke frustratie op die zich kan uiten in:

  1. je nog meer aanpassen in de hoop goedkeuring te krijgen. Dan laat je anderen over jouw grenzen gaan waardoor je innerlijke frustratie nog meer kan oplopen.
  2. je wilt eruit breken en je eigen zin doordrijven, zonder afstemming met anderen.

In een gelijkwaardige relatie is er ruimte voor de eigenheid van beide mensen.

Wanneer je steeds meer jouw eigenheid gaat accepteren, kun je de eigenheid van anderen ook gemakkelijker accepteren. Dan leef je vanuit je kern.

Gelijkwaardige relaties komen dan binnen handbereik. In dat geval hoef je niet meer te hopen op de goedkeuring van anderen, want die geef je al aan jezelf. Je hoeft niet meer je zin door te drijven omdat je ziet dat elk mens van waarde is. Jouw input plus de input van de ander kan in dat geval samen gaan en tot een win-win situatie leiden.

Alleen gelijkwaardige relaties kunnen win-win en synergie opleveren.win win creeren

Wanneer je vanuit hun eigen kern (hun eigenheid) opereert dan geldt: 1+1=3. Je kunt de talenten en tekortkomingen van de ander liefdevol aanschouwen. Net zoals je jouw eigen talenten en tekortkomingen kunt accepteren voor wat ze zijn. En het grappige is dat die acceptatie leidt tot groei…

Dan kunnen talenten en standpunten elkaar gaan versterken, waardoor relaties een feestje worden!

Comment Section

0 thoughts on “Gelijkwaardige relaties

Leave a Reply


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.